Το έργο Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Εναλλακτικές καλλιέργειες για άνεργους νέους.

Η παρούσα δράση, αποτελεί μία πρωτοβουλία 16 νέων ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου και της Κοινωνίας πολιτών, της Quality Net και καταχωρημένου φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Συλλόγων του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού με αύξοντα αριθμό : 898.

 Εδώ και ένα χρόνο, μέσω του συλλόγου, συμμετέχουμε και διοργανώνουμε δραστηριότητες για νέους άνεργους με θέμα την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τους νέους τρόπους καλλιεργειών.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο τομέα της εναλλακτικής καλλιέργειας των αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαΐας, όπου δεν είναι δυστυχώς ευρέως γνωστές τέτοιου είδους καλλιέργειες. Κατά συνέπεια οι νέοι άνεργοι της περιοχής δεν έχουν υπόψη τους αυτές τις δυνατότητες, ώστε να ασχοληθούν επιχειρηματικά και να βρουν διέξοδο από την απειλή του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. 

Κοινή μας πεποίθηση είναι ότι η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα γίνει μόνο μέσω της μύησης και της συλλογικής δράσης των νέων σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και μεγάλη επιτυχία όπως οι εναλλακτικές συνεταιριστικές καλλιέργειες. 

Για το σκοπό αυτό έχουμε εξασφαλίσει, μέσω του συλλόγου, την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Παναιγιάλειος Ένωσης Συνεταιρισμών Α.Ε.Σ. Α.Ε καθώς και των τοπικών Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια πιλοτική δράση υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων εναλλακτικής καλλιέργειας αρωματικών φυτών και θεραπευτικών βοτάνων, που θα υλοποιηθεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, με την διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων-μαθημάτων αλλά και σε πρακτικό-εμπειρικό επίπεδο, με την διεξαγωγή υπαίθριων workshops που θα έχουν την μορφή μικρών πειραματικών εναλλακτικών καλλιεργειών που εμείς οι ίδιοι οι νέοι θα καλλιεργήσουμε και θα συντηρήσουμε.

Η δράση ονομάστηκε «Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Εναλλακτικές καλλιέργειες για άνεργους νέους » θα διεξαχθούν σεμινάρια που θα διαρκέσουν 80 ώρες, όπου  θα λάβουν μέρος οι 16 νέοι συμμετέχοντες και οι οποίοι μετά το πέρας των θεωρητικών μαθημάτων τους θα καλλιεργήσουν 9 διαφορετικά είδη φυτών με την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά. Τα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά που θα καλλιεργηθούν είναι: η ρίγανη, ο βασιλικός, ο μάραθος, ο κρόκος, το φασκόμηλο, το θυμάρι, η λεβάντα, το χαμομήλι και το δίκταμο

Οι νέοι θα συμμετέχουν ενεργά σε κάθε φάση υλοποίησης του σχεδίου. Συγκεκριμένα θα φροντίσουν και θα είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον σχεδιασμό του προγράμματος, θα έρθουν σε επαφή με τους προσκεκλημένους και θα φροντίσουν την οργάνωση και υλοποίηση των round-tables και των υπαίθριων workshops καθώς επίσης και για τη διοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης σε αίθουσα που θα έρθουν οι νέοι σε επαφή με το Δήμο Αιγιαλείας για την παραχώρησή της . Στο χώρο του σεμιναρίου και των roundtable συζητήσεων οι νέοι θα προβληματιστούν, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα λάβουν χώρα συζητήσεις για θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εναλλακτικών καλλιεργειών. 

Η καινοτομία του σχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει την θεωρία με την πράξη. Για πρώτη φορά θα λάβει χώρα μια εκπαιδευτική δράση που δεν θα σταματά μόνο στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά θα αγκαλιάζει και τη βιωματική μάθηση μέσω της δημιουργίας μικρών πρότυπων εναλλακτικών καλλιεργειών.

Το δεύτερο καινοτόμο στοιχείο είναι ότι η δράση μας ασχολείται με δύο καινοτόμες προσεγγίσεις στο χώρο της οικονομίας και της γεωργίας. Στο χώρο της οικονομίας ασχολείται με την νέα μορφή επιχείρησης της κοινωνικής οικονομίας την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ενώ στο χώρο της γεωργίας με την νέα μορφή καλλιεργειών, τις εναλλακτικές καλλιέργειες και οι οποίες είναι καλλιέργειες, μικρού κόστους και μικρών  απαιτήσεων με μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας. Το τρίτο και τελευταίο καινοτόμο στοιχείο της δράσης είναι ότι οι ίδιες οι εναλλακτικές καλλιέργειες πραγματοποιούνται όχι με συμβατό τρόπο χρησιμοποιώντας χημικά λιπάσματα αλλά με βιολογικό τρόπο. 

Σήμερα, οι νέοι της υπαίθρου ζουν με την απογοήτευση της ανεργίας και την τάση της φυγής για ένα καλύτερο μέλλον. Μέσω αυτής της δράσης οι νέοι θα μάθουν για εναλλακτικούς τρόπους καλλιεργειών και την οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στο πρωτογενή τομέα. Θέλουμε να αφήσουμε στην συνείδηση των νέων ανθρώπων της υπαίθρου πως υπάρχουν λύσεις υγιούς επιχειρηματικότητας στο τόπο τους με μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας και τα οποία για να επιτευχθούν χρειάζεται την μεταξύ τους συνεργασία και ομαδική δουλειά. 

Η συγκεκριμένη δράση θα προσδώσει σαφή προστιθέμενη αξία και στο Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση. Τα προγράμματα αυτά όπως είναι γνωστό είναι προγράμματα τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους νέους να δράσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες βγαίνοντας από τον απομονωτισμό αλληλοεπιδρώντας με την κοινωνία. Μέσα από αυτές τις δράσεις και μέσω της μη-τυπικής μάθησης οι νέοι αναπτύσσουν το χαρακτήρα τους, τις δεξιότητές τους και τέλος συγκεντρώνουν εμπειρίες που μπορούν να διαμορφώσουν και την ίδια τους την προσωπικότητα. Δυστυχώς όμως και ενώ τα προγράμματα αυτά είναι ωφέλιμα για την νεανική κοινότητα οι πλειονότητα των νέων της Ελλάδος σήμερα τα αγνοεί. 

Η δράση μας λοιπόν έρχεται να καλύψει αυτό το κενό μέσω της ευρείας προβολής των προγραμμάτων της Νέας Γενιάς σε Δράση η οποία θα γίνει διαμέσου τόσο του site μας και των site διάφορων συνεργαζόμενων δικτύων καθώς και από τα ενημερωτικά φυλλάδια που θα διανεμηθούν στον νομό Αχαΐας.

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στους νέους και στις κοινότητες είναι μεγάλος και ουσιώδης. Βασικά οι νέοι μέσω της δράσης θα λειτουργήσουν δημιουργικά, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους γνώσεις πάνω στα θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας εναλλακτικών καλλιεργειών διαμέσου των υπαίθριων workshops που θα λάβουν χώρα. Όσον αφορά την τοπική κοινωνία το όφελός της είναι μεγάλο εφόσον, μέσω της δράσης ευελπιστούμε οι νέοι της υπαίθρου να βρουν μια διέξοδο μπροστά στην ανεργία που βιώνουν και να παραμείνουν στον τόπο τους συμβάλλοντας στην τοπική κοινωνία που ζουν, δημιουργικά με το ζωντανό νεανικό τους πνεύμα.

comments

Η ομάδα μας!

item1
item2
item3
item4