Η δράση «Περιβάλλον και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Εναλλακτικές καλλιέργειες για άνεργους νέους » αποτελεί μία πρωτοβουλία 16 νέων ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος. Σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν 8 νέες (20-29 ετών) απόφοιτες Λυκείου, ΤΕΙ και ΑΕΙ και αντίστοιχα 8 νέοι (20-29 ετών) απόφοιτοι Λυκείου, ΤΕΙ και ΑΕΙ με αντίστοιχες σπουδές: Β΄θμιας, Οικονομικών, Λογιστικών, Δασοπονίας, Γεωπονίας, Πολιτικού Μηχανικού, Πολιτισμικής Πληροφορικής, Φυσικής και Περιβάλλοντος.

Εδώ και ένα χρόνο, μέσω του συλλόγου, συμμετέχουμε και διοργανώνουμε δραστηριότητες για νέους άνεργους με θέμα την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τους νέους τρόπους καλλιεργειών.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο τομέα της εναλλακτικής καλλιέργειας των αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαΐας, όπου δεν είναι δυστυχώς ευρέως γνωστές τέτοιου είδους καλλιέργειες

Η ιδέα για την δημιουργία των πιλοτικών εναλλακτικών καλλιεργειών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε επίπεδο συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ήταν μια ιδέα η οποία προήλθε ως φυσική συνέπεια από την καθημερινή μας ενασχόληση και επαφή με την αγροτική ζωή. Σχεδόν όλα τα μέλη της ομάδος μας, είναι μέλη αγροτικών οικογενειών,  άνεργοι στην πλειονότητά τους που κινδυνεύουν με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και με περιθωριοποίηση. Ο συνδυασμός λοιπόν της αγροτικής ζωής μας με την ανεργία που βιώνουμε ήταν το έναυσμα για να προτείνουμε αυτή τη δράση.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι τέτοιες γενικότερες πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από τους Ο.Τ.Α. θα πρέπει να τυγχάνουν της συμμετοχής των νέων με συγκεκριμένες δράσεις ώστε να εμπλουτίζουν και να διαμορφώνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που ενισχύουν την αγροτική καινοτομική επιχειρηματικότητα και αυξάνουν την αυταπασχόληση.  

Επιπλέον σκεφτήκαμε, ότι μια καλή πρακτική δια βίου μάθησης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα πάνω στις εναλλακτικές καλλιέργειες, είναι τα υπαίθρια workshops με την μορφή πιλοτικών πρότυπων εναλλακτικών καλλιεργειών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τις οποίες οι νέοι θα καλλιεργούν, σε συλλογικό επίπεδο στα πρότυπα μιας συνεργατικής επιχείρησης. 

Θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση με χειροπιαστό αποτέλεσμα και παραδοτέα όπως είναι τα workshops εναλλακτικών καλλιεργειών στην ύπαιθρο, ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος Νέας Γενιάς σε Δράση. 

Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι μετά το πέρας της δράσης, θα αφήσουν πίσω ένα συγκεκριμένο υποδειγματικό έργο αναφοράς για το πως οι νέοι μπορούν να δράσουν εποικοδομητικά και συνεργατικά ενώνοντας τις δυνάμεις τους ενάντια στην ανεργία. Επίσης με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν μια εμπειρία και τεχνική για το πώς είναι να δημιουργείς επιτυχημένες καλλιέργειες με σεβασμό στο περιβάλλον όπως είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά μικρού κόστους και  μεγάλης απόδοσης.

Τέλος με την συμμετοχή μας, σκοπεύουμε να δώσουμε έτσι μια βιώσιμη λύση και μια διέξοδο στους νέους που διαβιούν στην ύπαιθρο, για να γίνουν πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί, αλλά και να τους δοθεί έτσι η ευκαιρία να παραμείνουν στο τόπο τους και να μην διαλέξουν τον δρόμο της μετανάστευσης.

Ευελπιστούμε, ότι με το παράδειγμά μας θα προκαλέσουμε την ευαισθητοποίηση και σε άλλους φορείς ανά την Ελλάδα να αναπτύξουν παρόμοιες δράσεις για να στηρίξουν τους νέους της περιοχής τους. 

Σας ευχαριστούμε.

 

comments

Η ομάδα μας!

item1
item2
item3
item4