Γενικά.
Πολυετές φυτό (12-15 χρόνια).

Γενικά.
Πολυετές φυτό (12-15 χρόνια). Ευδοκιμεί τόσο σε ψυχρές, όσο και σε θερμές περιοχές και σε υψόμετρα από 0-1500μ.Εδάφη μέσης σύστασης, ασβεστούχα, αποστραγγιζόμενα και pH=6.2-6.4.Σα κυριότερα είδη είναι: Salvia pomifera L. (ελελίφασκος ο μηλοφόρος), S. gradifloraL. (ελελ. ο μεγανθής), S. triloba L. (ελελ. ο τρίλοβος), S. officinallis L. (ελελ. ο φαρμακευτικός).(ακολουθούν στοιχεία από την εκτέλεση του προγράμματος)
comments

Η ομάδα μας!

item1
item2
item3
item4