Γενικά.
Αρωματικός αειθαλής θάμνος, πολύκλαδος και πυκνόφυλλος.

Γενικά.
Αρωματικός αειθαλής θάμνος, πολύκλαδος και πυκνόφυλλος. Σα φύλλα είναι δερματώδη, μικρά, γραμμοειδή, ενώ τα άνθη βρίσκονται κατά ομάδες και βγαίνουν στις μασχάλες των φύλλων. Ευδοκιμεί τόσο σε ήπιο, θερμό όσο και ψυχρό κλίμα, σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές, σε όλα σχεδόν τα εδάφη (ποτιστικά-ξηρικά) εκτός από τα βαριά μη στραγγιζόμενα. Με pH=5.5 και μη ασβεστούχα εδάφη αναπτύσσεται κανονικά, ενώ με pH=7 και ασβεστούχα εδάφη ευνοείται περισσότερο.(ακολουθούν στοιχεία από την εκτέλεση του προγράμματος)
comments

Η ομάδα μας!

item1
item2
item3
item4